• pravidelné jazykové kurzy individuální či skupinové - angličtina a němčina s dotací od 45 min. 
  • Inovativní metoda Superlearning with measurable progress SwMP - metoda zahrnuje efektivní superlearningové techniky k zapisování do dlouhodobé paměti a nastavení učeného jazyka k aktivnímu použití a zároveň poskytuje klientům jasný přehled o pokroku ve zvládání jednotlivých dovedností v učeném jazyce
  • intenzivní sugestopedické kurzy angličtiny a němčiny s dotací od jednoho dne až jednoho týdne
    Díky výuce v relaxované atmosféře využitím sugestopedických postupů zaručujeme skutečný průlom do jazyka, komunikaci v cizím jazyce od probuzení do usnutí, automatické rozmluvení bez zábran a přemýšlení o gramatice, skvělý teambuilding…
  • sugestopedické prožitkové kurzy v zahraničí
  • jazykové audity - vstupní jazykový miniaudit, průběžné miniaudity po absolvování semestru či školního roku, ústní audit realizovaný rodilým mluvčím, celkový výstupní audit
  • pronájem prostor k volnému využití - porady, semináře, školení atd. se zajištěním coffee breaku
  • semináře osobnostního a profesního rozvoje, např. Procesy za komunikací, Učení pravou mozkovou hemisférou a další s Mgr. Petrem Vladykou

  

Zajímá Vás jak u nás funguje výuka?

Kalendář akcí

Zobrazit všechny akce