Superlearning / sugestopedie

Speciální metody vytvořené pro usnadnění a zefektivnění učení, které využívají nejmodernější vědecké poznatky o fungování lidského mozku a paměti. Do procesu výuky zapojují celou osobnost. Propojují pravou a levou hemisféru a díky využití artikulační smyčky (slyším a mluvím) zapisují informace do dlouhodobé paměti a připravují je k aktivnímu použití. Výrazně omezují zažitý stres z učení. Lidé často zažívají až euforický pocit, že konečně mohou mluvit cizím jazykem bez strachu z toho, že udělají chybu!

 

Total Physical Response (TPR)

Metoda výuky jazyků, při které je praktikováno spojení cizího výrazu a určité pohybové reakce. V praxi to vypadá tak, že studenti reagují fyzicky na cizojazyčné pokyny lektora. Tento způsob výuky připraví studenty skvěle na reálné situace, kdy jsou obdobným momentům neustále vystavováni.

Metoda TPR se snaží napodobit přirozený proces učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a zároveň očekávají reakci.

Metodu TPR používáme především v dětských kurzech, ale určité prvky jsou zakomponovány i do kurzů pro dospělé. Studenti napodobují, případně opakují, co lektor říká či dělá, a učí se tak významům slov bez jejich překládání. Snadno je takto možné porozumět zejména základním slovům a pokynům.

 

Jaké máme výsledky?

Při superlearningu podáte 4x lepší výkon v EFEKTIVITĚ učení, jeho RYCHLOSTI a MNOŽSTVÍ naučeného ve srovnání s klasickými jazykovými kurzy i bez cíleného soustředění. Zatímco při využití běžných metod jste schopni naučit se maximálně 80 slov za den, při superlearningu se naučíte kolem 500 slov denně, navíc zapsaných do dlouhodobé paměti.

Díky psychorelaxačním technikám dochází k uvolnění dlouhodobých bloků způsobených traumatickými situacemi během školní docházky.

Konečně Vás bude učení cizího jazyka BAVIT a konečně se jej NAUČÍTE!

 

 

 

 

Zajímá Vás jak u nás funguje výuka?

Kalendář akcí

Zobrazit všechny akce