14 až 17 let TEENS_1 - rodilý mluvčí

Začátek druhého semestru: 02. 02. 2022
Konec kurzu: 29. 06.2022

Kurz probíhá každou STŘEDU, v časové dotaci 60 minut a navazuje na kurz TEENS 1 školního roku 2020/2021.
Celkem 21 x 60 minut angličtiny.

Pro dětské kurzy vytváříme v Lingu unikátní prostředí, kde mohou děti vnímat angličtinu všemi smysly. Jde o to, aby se na jazyk naladily, přijaly ho za svoji součást a užívaly si ho jako zábavný způsob komunikace.

Kurz vede rodilý mluvčí Jerome, který má bohaté zkušenosti s prací s dětmi, je pro ně kamarád, parťák a děti ho prostě milují:-). Vyučuje děti již od začátečníků, není to vůbec žádný problém. To, že je rodilý mluvčí, je pro ně velký benefit. Komunikují s ním přirozeně anglicky, nesnaží se ho „přemluvit česky“, protože ví, že to prostě nejde:-).

Kurz s rodilým mluvčím Jeromem je výborným nástrojem k tomu, aby se vaše děti neučily pouze „o jazyce“, ale skutečně začaly jazyk sebevědomě aktivně používat. Kurz je zlomový především proměnou, kterou děti v tomto věku prodělávají z hlediska životní fáze a z hlediska svých studijních možností. Postupně jsou během dospívání v mnohem větší míře schopni samostudia, logického či kritického uvažování či abstrakce. 

V rámci kurzu probíráme celou škálu gramatický jevů a okruhů slovní zásoby – děti získávají tak důležité dovednosti jako je schopnost hovořit o sobě, začít hovor, popsat něco, zdvořile požádat, popsat osobu, umět navrhovat, zeptat se na svolení, zeptat se na cestu, nakupovat, umět představit někoho někomu a mnoho dalšího.

DĚTSKÉ KURZY neprobíhají v těchto dnech: 4.2., 26.2.-6.3., 14.4.-18.4.2022. Tyto dny nejsou do kurzovného započteny)

V případě Nařízení vlády ČR o Nouzovém stavu probíhají kurzy on-line. Tento způsob výuky je rovnocenný s výukou docházkovou.

První lekci je možné si vyzkoušet zcela ZDARMA.

 

Lektoři kurzu

Zajímá Vás jak u nás funguje výuka?

Kalendář akcí

Zobrazit všechny akce